otvoreni konkurs
za dizajn enterijera

Ekskluzivni duplex stan u poslovno-stambenom kompleksu

Kompanija Rapid Invest d.o.o. u saradnji sa Departmanom za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, raspisuje konkurs za idejno rešenje dizajna enterijera ekskluzivnog duplex stana u poslovno-stambenom kompleksu Novella.

Ukupan nagradni fond iznosi 650.000 RSD.

Novella Business & Residence je projekat poslovno-stambenog kompleksa koji je zamišljen kao odgovor na potrebe savremenog stanovanja - humaniji, komforniji, efikasniji i bezbedniji, uz optimalan balans poslovnog i privatnog koji je neophodan za život sa manje stresa i rasipanje dragocenog vremena.

Istovremeno, Novella nudi odgovor na tražnju za ekskluzivnim stambenim prostorima, koji su deficitarni na tržištu novoizgrađenih stanova u Novom Sadu. Jedan deo stanova u kompleksu je namenjen kupcima sa visokim kriterijumima i posebnim zahtevima.

Stan koji je predmet ovog konkursa, je jedan od najeskluzivnijih u Novella kompleksu - u pitanju je nekretnina na dva nivoa, smeštena na šestom i sedmom spratu, ukupne površine 250m² sa otvorenim staklenim portalima ka Fruškoj Gori.

Novella

cilj konkursa

Sve dinamičniji razvoj tržišta nekretnina iznedrio je potrebu za specifičnim, nestandardnim stanovima koji će svojim rešenjima i dizajnom privući kupce koji žele jedinstven i autentičan stambeni prostor, po svemu u duhu vremena u kom živimo. U isto vreme, hiperprodukcija i unifikacija ponude stanova koji su međusobno slični, dovela je do izraženog deficita stambenih prostora koji bi odgovorili na visoke kriterijume i zahteve ovih kupaca u arhitektonskom, dizajnerskom, ali i u funkcionalnom i tehnološkom smislu.

Osnovni ciljevi konkursa su okupljanje i podrška mladim arhitektama i novoosnovanim arhitektonskim biroima da pokažu svoj stručni i kreativni potencijal. Pored toga, cilj konkursa je da se dođe do najboljih idejnih rešenja u ekskluzivnom stambenom prostoru, kao i da se predloži najbolje idejno dizajnersko rešenje enterijera.

konkursni zadatak

Učesnici imaju zadatak da urade idejno rešenje dizajna enterijera DUPLEX stana neto površine 250m², koji je trostrano orijentisan, sa velikim portalom okrenutim ka Fruškoj gori.

Potencijalni imaginarni klijent je savremena višečlana porodica koja je korisnik najsavremenijih tehnologija i prati dizajnerske trendove. Rešenje stana zahteva minimalno 3 spavaće sobe. U sklopu predloga funkcionalnog rešenja stana može se predvideti i deo za radni prostor (“remote working space”). Žiri konkursa će razmatrati i rešenja koja su namenjena potrebama i drugačijih profila imaginarnih klijenata.

Uslov konkursa jeste da predloženo idejno rešenje može biti primenjeno u praksi.

žiri konkursa

Članovi žirija su:

 • Dr Jelena Atanacković-Jeličić, redovna profesorka, direktorka Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
 • MArch Anja Ivana Milić, direktorka kompanije Arhi.pro, projektanta kompleksa Novella
 • Bojan Baturan, izvršni direktor kompanije Rapid Invest
Novella

pravila konkursa

Konkurs je otvoren, jednostepeni i anoniman.

Pravo učešća imaju studenti arhitekture i mlade arhitekte, koji na konkursu mogu učestvovati samostalno ili u timovima. Maksimalan broj članova jednog tima je do 3 učesnika. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedan pojedinac može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Izabrana nagrađena rešenja će biti predata na korišćenje Naručiocu, koji ima pravo objavljivanja i promocije izabranih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezno navođenja imena autora.

Autorima pobedničkog rešenja će biti ponuđena mogućnost izrade izvođačkog projekta enterijera.

konkursni materijal

 • osnove obe etaže stana u DWG formatu na kojim su definisani gabariti, dok je unutrašnja organizacija podložna promeni i predmet je konkursa
 • situacija sa prikazom dispozicije objekta u kom se nalazi predmetni stan
 • obeležene strane sveta (orijentacija – položaj stana)
 • osnove cele 6. i 7. etaže objekta u DWG formatu
 • preseci kroz 6. i 7. etažu
 • renderi objekta sa akcentom na stan koji je predmet konkursa
Novella

sadržaj konkursnog rada

Rad koji učesnici predaju na konkurs treba da sadrži:

 • Najmanje 6 prostornih prikaza enterijera (rendera) – minimum 3 po spratu (PDF),
 • Osnove obe etaže sa rasporedom nameštaja i opreme (PDF),
 • Osnove poda obe etaže sa naznačenim izmenama u pozicijama pregradnih zidova (PDF),
 • Osnove plafona sa dispozicijom rasvete (PDF),
 • Prikaz sa specifikacijom upotrebljenih materijala (PDF),
 • Tekstualni opis idejnog rešenja (PDF – do 300 reči).

Minimalno šest prostornih prikaza (rendera) potrebno je dostaviti u PDF formatu i moraju biti minimalne veličine 200dpi.

Sve osnove poslati do nivoa detaljnosti 1:50.

Tekstualni opis i svi grafički prilozi u gornjem desnom uglu moraju imati alfanumeričku šifru od 7 karaktera. Za sve tekstualne opise koristiti font Arial i njegove derivate (Arial Narrow, Arial Bold…).

preuzimanje konkursnog materijala i rokovi za dostavljanje rešenja

 • Konkurs je otvoren od 1. aprila do 1. juna 2024. godine.
 • Svi učesnici mogu dobiti konkursnu dokumentaciju i postaviti dodatna pitanja upitom na e-mail konkurs@novella.rs do 30. aprila 2024. godine.
 • Rok za dostavljanje rešenja je 1. jun 2024. godine.
 • Rezultati konkursa će biti objavljeni na stranici novella.rs/konkurs do 15.06.

dostavljanje rešenja

Konkursni materijal učesnici dostavljaju putem maila na adresu konkurs@novella.rs. Subject maila treba da glasi „Konkurs_šifra rada“. Na primer, „Konkurs_1597532“. Ukoliko su fajlovi zbirno veći od 10MB, koristiti uslugu WeTransfera. U posebnom dokumentu se dostavljaju ime i prezime autora sa kontakt podacima i brojem bankovnog računa za isplatu potencijalne nagrade.

Novella

nagrade

 • 1. nagrada - 350.000 RSD i promocija na websajtu i društvenim mrežama kompleksa Novella, kao i na kanalima medijskih partnera
 • 2. nagrada - 200.000 RSD i promocija na websajtu i društvenim mrežama kompleksa Novella
 • 3. nagrada - 100.000 RSD i promocija na websajtu i društvenim mrežama kompleksa Novella

kriterijumi za ocenjivanje

Kako je predmet konkursa stambeni prostor najvišeg ranga kvaliteta i opremljenosti, njegove glavne karakteristike biće tretirane kao polazni kriterijumi za ocenu od strane stručnog žirija.

Pristigli radovi biće vrednovani prema kriterijumima:

 • Funkcionalnost – usklađenost obrazaca organizacije i oblikovanja prostora
 • Dizajn enterijera – dizajnersko rešenje u skladu sa duhom vremena i kontekstom celine prostora/kompleksa čiji je stan deo
 • Inovativnost i kreativnost – rešenja koja su nova, sa autorskim rukopisom, kada je osmišljavanje prostora i dizajn enterijera u pitanju
 • Izbor materijala i opreme – usklađenost materijala, opreme i nameštaja visokog kvaliteta
Novella

Sve dodatne informacije o predmetu konkursa, kao i konkursna dokumentacija će biti dostupne tokom trajanja konkursa putem upita na e-mail konkurs@novella.rs

More about...

© 2024 Novella Business & Residence. All rights reserved.

Desing & development Aspect Communications