novella
podzemna garaža

Da vam sve bude nadohvat ruke

Bezbednost i komfor za novi ritam života

U okviru Novelle je predviđeno ukupno čak 693 parking mesta, od kojih će 646 biti smešteno na dva nivoa podzemne garaže.

Ulaz i izlaz u podzemnu garažu su projektovani tako da svaki obuhvata dve trake za saobraćaj i nalaze se u Dubrovačkoj ulici. Ponuda obuhvata standardna garažna parking mesta površine 12,5m², proširena parking mesta i individualne garaže. U podzemnoj garaži će biti predviđen i prostor za parkiranje više od 300 bicikala.

NAPOMENA: Uz kupljene dvosobne stanove dostupna su standardna parking mesta u nivou -2, uz trosobne i veće stanove dostupna su standardna i proširena parking mesta u oba nivoa kao i garaže. Na pojedinim parking mestima postoji mogućnost instaliranja punjača za električna vozila.

D

Nivo -1-2

 • Nivo -1

 • Nivo -2

Objekat A1A2B1B2B3

 • Prikaži sve

 • A1

 • A2

 • B1

 • B2

 • B3

Tip parkingaGARPPMSPM

 • Prikaži sve

 • Individualna garaža

 • Prošireno parking mesto

 • Standardno parking mesto

Samo dostupno

 • Prikaži samo dostupno

Nivo

 • -1

 • -2

Objekat

 • A1

 • A2

 • B1

 • B2

 • B3

Tip parkinga

 • Individualna garaža

 • Prošireno parking mesto

 • Standardno parking mesto

Dostupnost

 • Prikaži samo dostupno

G101
G102
G103
G104
G105
G106
G107
G108
G109
G110
G111
G112
G113
G114
G115
G116
G117
G118
G119
G120
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
Rezervisano
B1G101
Garaža
21.6m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B1G102
Garaža
21m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B1G103
Garaža
19.7m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B1G104
Garaža
20.8m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G105
Garaža
20.8m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G106
Garaža
22.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G107
Garaža
22.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G108
Garaža
22.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B2G109
Garaža
22.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B1G110
Garaža
18.6m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B1G111
Garaža
18.6m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B1G112
Garaža
18.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B1G113
Garaža
22.4m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G114
Garaža
26.2m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G115
Garaža
22.7m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G116
Garaža
23.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G117
Garaža
23.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G118
Garaža
18.2m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G119
Garaža
18.2m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G120
Garaža
17.9m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A11001
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11002
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11003
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11004
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11005
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11006
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11007
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11008
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11009
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11010
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11011
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11012
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11013
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11014
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11015
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11016
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11017
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11018
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
B11019
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11020
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11021
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11022
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11023
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11024
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11025
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11026
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11027
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11028
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11029
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11030
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11031
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11032
Prošireno parking mesto
15.3m²
Dostupno
B11033
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11034
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11035
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11036
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11037
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11038
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11039
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11040
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
A11041
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11042
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11043
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11044
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11045
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11046
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11047
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11048
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11049
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11050
Poslovanje
21.3m²
Dostupno
A11051
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11052
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
B11053
Prošireno parking mesto
16.5m²
Rezervisano
B11054
Prošireno parking mesto
25.5m²
Rezervisano
B11055
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11056
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B11057
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11058
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11059
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11060
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11061
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B11062
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11063
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B11064
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11065
Prošireno parking mesto
18.5m²
Dostupno
B11066
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11067
Prošireno parking mesto
15.8m²
Rezervisano
B11068
Prošireno parking mesto
15.8m²
Dostupno
B11069
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B11070
Prošireno parking mesto
18.7m²
Rezervisano
B11071
Prošireno parking mesto
15.3m²
Dostupno
B11072
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11073
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11074
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11075
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11076
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11077
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11078
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B11079
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21080
Prošireno parking mesto
14m²
Dostupno
B21081
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21082
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21083
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
A11084
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11085
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11086
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11087
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11088
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11089
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11090
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11091
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11092
Poslovanje
15.5m²
Dostupno
A11093
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11094
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11095
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11096
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11097
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11098
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11099
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11100
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11101
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11102
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11103
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11104
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11105
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11106
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11107
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11108
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11109
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11110
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11111
Poslovanje
12m²
Dostupno
A11112
Poslovanje
12m²
Dostupno
B21113
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21114
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21115
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21116
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21117
Prošireno parking mesto
13.9m²
Rezervisano
B21118
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21119
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21120
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21121
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21122
Prošireno parking mesto
14.3m²
Rezervisano
B21123
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21124
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21125
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21126
Prošireno parking mesto
14m²
Rezervisano
B21127
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21128
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21129
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21130
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21131
Prošireno parking mesto
13.8m²
Rezervisano
B21132
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21133
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21134
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21135
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21136
Prošireno parking mesto
14.3m²
Rezervisano
B21137
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21138
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21139
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21140
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B21141
Prošireno parking mesto
13.4m²
Rezervisano
B21142
Prošireno parking mesto
17.9m²
Rezervisano
B21143
Prošireno parking mesto
19.1m²
Rezervisano
B21144
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21145
Prošireno parking mesto
14.8m²
Rezervisano
B21146
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B21147
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21148
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B21149
Prošireno parking mesto
13.3m²
Rezervisano
B21150
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21151
Prošireno parking mesto
15m²
Rezervisano
B21152
Prošireno parking mesto
15m²
Rezervisano
B21153
Prošireno parking mesto
21.3m²
Rezervisano
B21154
Prošireno parking mesto
15m²
Rezervisano
B21155
Prošireno parking mesto
21.3m²
Rezervisano
B21156
Prošireno parking mesto
14.5m²
Rezervisano
B21157
Prošireno parking mesto
14.5m²
Rezervisano
B21158
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21159
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21160
Prošireno parking mesto
14.8m²
Dostupno
B21161
Prošireno parking mesto
18.3m²
Rezervisano
B21162
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B21163
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31164
Prošireno parking mesto
15.8m²
Dostupno
B31165
Prošireno parking mesto
15.8m²
Rezervisano
B31166
Prošireno parking mesto
15.8m²
Rezervisano
B31167
Prošireno parking mesto
15.8m²
Dostupno
B31168
Prošireno parking mesto
18.6m²
Dostupno
B31169
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31170
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31171
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31172
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31173
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31174
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31175
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31176
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31177
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31178
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31179
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31180
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31181
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31182
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31183
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31184
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31185
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31186
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31187
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31188
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31189
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31190
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31191
Prošireno parking mesto
16.5m²
Rezervisano
B31192
Prošireno parking mesto
16m²
Dostupno
B31193
Prošireno parking mesto
24.9m²
Rezervisano
B31194
Prošireno parking mesto
15.1m²
Rezervisano
B31195
Prošireno parking mesto
22.4m²
Rezervisano
B31196
Prošireno parking mesto
15.1m²
Rezervisano
B31197
Prošireno parking mesto
22.4m²
Rezervisano
B31198
Prošireno parking mesto
22.1m²
Dostupno
B31199
Prošireno parking mesto
14.4m²
Dostupno
B31200
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B31201
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B31202
Prošireno parking mesto
14m²
Rezervisano
B31203
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31204
Prošireno parking mesto
14m²
Dostupno
B31205
Prošireno parking mesto
14m²
Dostupno
B31206
Prošireno parking mesto
19.5m²
Dostupno
B31207
Prošireno parking mesto
19.5m²
Dostupno
B31208
Prošireno parking mesto
19.5m²
Rezervisano
B31209
Prošireno parking mesto
19.5m²
Rezervisano
B31210
Prošireno parking mesto
19.5m²
Rezervisano
B31211
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B31212
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B31213
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
A21214
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21215
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21216
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21217
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21218
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21219
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21220
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21221
Poslovanje
12m²
Dostupno
A21222
Poslovanje
12m²
Dostupno
A21223
Poslovanje
12m²
Dostupno
A21224
Poslovanje
12m²
Dostupno
A21225
Poslovanje
12m²
Dostupno
A21226
Poslovanje
12m²
Dostupno
A11227
Poslovanje
12m²
Dostupno
A11228
Poslovanje
12m²
Dostupno
A11229
Poslovanje
12m²
Dostupno
A11230
Poslovanje
12m²
Dostupno
A11231
Poslovanje
12m²
Dostupno
A11232
Poslovanje
12m²
Dostupno
A11233
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11234
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11235
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11236
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11237
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11238
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11239
Poslovanje
15m²
Dostupno
A11240
Poslovanje
14.9m²
Dostupno
A11241
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11242
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11243
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11244
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11245
Poslovanje
18.5m²
Dostupno
A11246
Poslovanje
18.5m²
Dostupno
A11247
Poslovanje
18.5m²
Dostupno
A21248
Poslovanje
16m²
Dostupno
A21249
Poslovanje
20.9m²
Dostupno
A21250
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21251
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21252
Poslovanje
14.8m²
Dostupno
A21253
Poslovanje
14.8m²
Dostupno
A21254
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21255
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21256
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21257
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21258
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21259
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21260
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21261
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21262
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21263
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21264
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A21265
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11266
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11267
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11268
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11269
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11270
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11271
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11272
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11273
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11274
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11275
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11276
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11277
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11278
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11279
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11280
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11281
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11282
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11283
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11284
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11285
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11286
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11287
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11288
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11289
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11290
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11291
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11292
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11293
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A11294
Poslovanje
12.5m²
G201
G202
G203
G204
G205
G206
G207
G208
G209
G210
G211
G212
G213
G214
G215
G216
G217
G218
G219
G220
G221
G222
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
Dostupno
B1G201
Garaža
21.6m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B2G202
Garaža
21m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B2G203
Garaža
19.7m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G204
Garaža
30.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B2G205
Garaža
20.8m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B2G206
Garaža
20.8m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G207
Garaža
29.6m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G208
Garaža
22.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G209
Garaža
22.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B3G210
Garaža
22.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G211
Garaža
22.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B1G212
Garaža
18.6m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B1G213
Garaža
18.6m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B1G214
Garaža
18.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B1G215
Garaža
22.4m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B2G216
Garaža
26.2m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G217
Garaža
23m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G218
Garaža
23.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G219
Garaža
23.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G220
Garaža
18.2m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G221
Garaža
18.2m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B3G222
Garaža
17.9m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12001
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12002
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12003
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12004
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12005
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12006
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12007
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12008
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12009
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12010
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12011
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12012
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12013
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12014
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12015
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12016
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12017
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12018
Poslovanje
12.5m²
Rezervisano
B12019
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12020
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12021
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12022
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12023
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12024
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12025
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12026
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12027
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12028
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12029
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12030
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12031
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12032
Prošireno parking mesto
17m²
Rezervisano
B12033
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12034
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12035
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12036
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12037
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12038
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12039
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12040
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
A12041
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12042
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12043
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12044
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12045
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12046
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12047
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12048
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12049
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12050
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12051
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12052
Poslovanje
12.5m²
Rezervisano
B12053
Prošireno parking mesto
16.5m²
Rezervisano
B12054
Prošireno parking mesto
25.5m²
Rezervisano
B12055
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12056
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B12057
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12058
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12059
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12060
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12061
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B12062
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12063
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B12064
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12065
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B12066
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12067
Prošireno parking mesto
15.5m²
Rezervisano
B12068
Prošireno parking mesto
15.7m²
Rezervisano
B12069
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12070
Prošireno parking mesto
18.5m²
Rezervisano
B12071
Prošireno parking mesto
15m²
Rezervisano
B12072
Prošireno parking mesto
15m²
Dostupno
B12073
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B12074
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12075
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12076
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12077
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12078
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12079
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B12080
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B22081
Prošireno parking mesto
14m²
Dostupno
B22082
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22083
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22084
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
A12085
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12086
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12087
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12088
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12089
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12090
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12091
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12092
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12093
Poslovanje
15m²
Dostupno
A12094
Poslovanje
15m²
Dostupno
A12095
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12096
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12097
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12098
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12099
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12100
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12101
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12102
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12103
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12104
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12105
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12106
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12107
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12108
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12109
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12110
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12111
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12112
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12113
Poslovanje
12m²
Dostupno
A12114
Poslovanje
12m²
Dostupno
B22115
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22116
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22117
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22118
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22119
Prošireno parking mesto
13.9m²
Dostupno
B22120
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22121
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22122
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22123
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22124
Prošireno parking mesto
14.3m²
Rezervisano
B22125
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B22126
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22127
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22128
Prošireno parking mesto
14m²
Dostupno
B22129
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22130
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22131
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22132
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22133
Prošireno parking mesto
13.8m²
Dostupno
B22134
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22135
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22136
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B22137
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B22138
Prošireno parking mesto
14.3m²
Rezervisano
B22139
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22140
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22141
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B22142
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22143
Prošireno parking mesto
13.4m²
Rezervisano
B22144
Prošireno parking mesto
17.9m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22145
Prošireno parking mesto
19.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22146
Standardno parking mesto
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B22147
Prošireno parking mesto
14.8m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22148
Prošireno parking mesto
18.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B22149
Standardno parking mesto
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22150
Prošireno parking mesto
18.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22151
Prošireno parking mesto
13.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22152
Prošireno parking mesto
21.9m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22153
Prošireno parking mesto
14.4m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22154
Prošireno parking mesto
15m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22155
Prošireno parking mesto
21.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22156
Prošireno parking mesto
15m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B22157
Prošireno parking mesto
21.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B22158
Prošireno parking mesto
15.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B22159
Prošireno parking mesto
17.8m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B22160
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B22161
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22162
Prošireno parking mesto
14.8m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22163
Prošireno parking mesto
18.3m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B22164
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22165
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32166
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32167
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32168
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22169
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B22170
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32171
Prošireno parking mesto
15.5m²
Dostupno
B32172
Prošireno parking mesto
15.5m²
Dostupno
B32173
Prošireno parking mesto
15.5m²
Dostupno
B32174
Prošireno parking mesto
15.5m²
Dostupno
B32175
Prošireno parking mesto
15.5m²
Dostupno
B32176
Prošireno parking mesto
15.5m²
Dostupno
B32177
Prošireno parking mesto
15.5m²
Dostupno
B32178
Prošireno parking mesto
15.8m²
Dostupno
B32179
Prošireno parking mesto
15.8m²
Dostupno
B32180
Prošireno parking mesto
15.8m²
Dostupno
B32181
Prošireno parking mesto
15.8m²
Dostupno
B32182
Prošireno parking mesto
18.6m²
Dostupno
B32183
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B32184
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32185
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32186
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32187
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32188
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32189
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32190
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B32191
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B32192
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B32193
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32194
Standardno parking mesto
12.5m²
Rezervisano
B32195
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32196
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32197
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32198
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32199
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32200
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32201
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32202
Prošireno parking mesto
15.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B32203
Prošireno parking mesto
15.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32204
Prošireno parking mesto
24.9m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32205
Prošireno parking mesto
15.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32206
Prošireno parking mesto
22.4m²
Dostupno
B32207
Prošireno parking mesto
15.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B32208
Prošireno parking mesto
22.4m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32209
Prošireno parking mesto
22.1m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32210
Standardno parking mesto
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Rezervisano
B32211
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32212
Prošireno parking mesto
18.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32213
Prošireno parking mesto
14m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32214
Standardno parking mesto
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32215
Prošireno parking mesto
13.7m²
Dostupno
B32216
Prošireno parking mesto
13.7m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32217
Prošireno parking mesto
19.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32218
Prošireno parking mesto
19.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32219
Prošireno parking mesto
19.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32220
Prošireno parking mesto
19.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32221
Prošireno parking mesto
19.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32222
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
B32223
Prošireno parking mesto
18.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
B32224
Standardno parking mesto
12.5m²
Dostupno
A22225
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22226
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22227
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22228
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22229
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22230
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22231
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22232
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22233
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22234
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22235
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22236
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22237
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12238
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12239
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12240
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12241
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12242
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12243
Poslovanje
12m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12244
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12245
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12246
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12247
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12248
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12249
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12250
Poslovanje
14.8m²
Dostupno
A12251
Poslovanje
14.8m²
Dostupno
A12252
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12253
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12254
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12255
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12256
Poslovanje
18.5m²
Dostupno
A12257
Poslovanje
18.5m²
Dostupno
A12258
Poslovanje
18.5m²
Dostupno
A12259
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12260
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22261
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22262
Poslovanje
16.2m²
Dostupno
A22263
Poslovanje
20.9m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22264
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22265
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22266
Poslovanje
14.8m²
Dostupno
A22267
Poslovanje
14.8m²
Dostupno
A22268
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22269
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22270
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22271
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22272
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22273
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22274
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22275
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22276
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A22277
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22278
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A22279
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12280
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12281
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12282
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12283
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12284
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12285
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12286
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12287
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12288
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12289
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12290
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12291
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12292
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12293
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12294
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12295
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12296
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12297
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12298
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12299
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12300
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12301
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12302
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12303
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12304
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12305
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12306
Poslovanje
12.5m²
Dostupno
A12307
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača
Dostupno
A12308
Poslovanje
12.5m²
Mogućnost instaliranja punjača

Više o investitoru

© 2024 Novella Business & Residence. All rights reserved.

Desing & development Aspect Communications